Skip links

Stemmerehabilitering

Bruger du din stemme uhensigtsmæssigt i en periode – kort som lang – kan dine stemmelæber tage skade, og der kan opstå hævelse, rødmen eller ødemer, og ved længerevarende slid, noduli (også kaldet stemmeknuder).

Heldigvis kan man ved den rette behandling og stemmetræning undgå, at stemmelæberne tager så alvorlig skade, at operation er nødvendig. Og står du overfor en operation, eller er du blevet opereret, er et rehabiliteringsforløb også afgørende for hvordan din stemme regenerer og bliver stærkere end før.

Et rehabiliteringsforløb, og tiden der går, til stemmen er sund igen,  kan variere meget, alt afhængigt af stemmens tilstand og din krops generelle fysiske og psykiske betingelser.
 Derfor behandler jeg aldrig to klienter ens, og rehabilitering vil altid foregå som et tæt, fortroligt og tillidsfuldt arbejde.

Inden et stemmerehabiliteringsforløb går i gang, skal du have en journal og/eller video med fra en øre- næse- halslæge, så vi ved hvad udfordringen er, og kan planlægge forløbet derudfra. Jeg hjælper gerne med at finde den rette.

I rehabiliteringsforløbet vil der indgå både manuel behandling (strubemassage mm.) og øvelser til optræning af støttemuskulatur.

Stemmerehabilitering er både for sangere, skuespillere og andre der er afhængige af og ønsker en velfungerende stemmefunktion.

Er du i tvivl om hvorvidt du har brug for stemmerehabilitering, så kontakt mig her.

Return to top of page